Schoolbestuur

Het schoolbestuur organiseert het onderwijs in onze school. Ze vormt de beleidsploeg en draagt de eindverantwoordelijkheid van het ganse schoolgebeuren.

Naam:Katholiek Onderwijs Vilvoorde Machelen Diegem vzw

Adres:Hellingstraat 44, 1800 Vilvoorde

Ondernemingsnummmer: R.P.R. Brussel 0413.332.440

Leden Bestuursorgaan

Erwin Hertens
voorzitter
erwin.hertens@ibz.fgov.be

Georges De Smit
ondervoorzitter
georges.desmit@kov.be

Marc De Valck
secretaris
marc.devalck@kov.be

Walter Hendrickx
afgevaardigd bestuurder voor basis en buitengewoon lager onderwijs en voor het gebouwenfonds
walter.hendrickx@kov.be

Rene De Wit
afgevaardigd bestuurder voor het financieel beleid
rene.dewit@kov.be

Mieke Beeckman
afgevaardigd bestuurder secundair onderwijs
mieke.beeckman@kov.be

Luc Boulangé
bestuurder
luc.boulange@kov.be

Christiane Butaye
bestuurder
christiane.butaye@kov.be

Frank Coppens
bestuurder
frank.coppens@kov.be

Rita De Clerck
bestuurder
rita.declerck@kov.be

Wim Decloedt
bestuurder
wim.decloedt@kov.be

Ivan De Goeyse
bestuurder
ivan.degoeyse@kov.be

Greet De Keyzer
bestuurder
greet.dekeyzer@kov.be

Hendrik Gelaude
bestuurder
hendrik.gelaude@kov.be

Michel Grillet
bestuurder
michel.grillet@kov.be

Wim Jacobs
bestuurder
wim.jacobs@kov.be

Johan Schoonackers
bestuurder
johan.schoonackers@kov.be

Daniël Poelman
bestuurder, vaste vertegenwoordiger van deAartsbisschoppelijke Colleges en Gestichten van de Provincie Brabant
daniel.poelman@diomb.be

 

LEDEN ALGEMENE VERGADERING

De leden van de Raad van Bestuur, aangevuld met :

Patrick Bieghs

Anne-Marie Panneels

en adviserende leden:

Johan van Engelant
algemeen directeur KOV en coördinerend directeur scholengemeenschap secundair onderwijs
uitvoerend coördinator KOV-secretariaat
johan.vanengelant@kov.be

Sophie Lucas
coördinerend directeur scholengemeenschap NoordRand
sophie.lucas@kov.be


Uw voorkeursinstellingen betreffende cookies op deze website

Deze website gebruikt mogelijk cookies om uw aanmeldgegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen om de sitefunctionaliteit te optimaliseren en marketing te leveren op basis van uw interesses.