vergadering 24 mei 2016

verslag vergadering 24 mei 2016

Aanwezig: Rudy, Machteld, juf Nathalie, Kristel, Veerle V., Greet, Anja , Sabrina, Wendy, Inge, Christian

Verontschuldigd: Dominique, Lieve, Nathalie, Heidi, An

1) Goedkeuring vorig verslag: verslag wordt goedgekeurd

2) Opvolging varia:

Het probleem van de soep wordt nog altijd opgevolgd. Contract OCMW is opgezegd voor volgend jaar. Optie madame soep wordt nog bekeken. Prijzen zouden zijn kleuters 0,65 euro (nu 0,40 euro) en lagere school 1 euro (nu 0,65 euro). Is wel verse soep.

3) bestuur:

Vacature secretaris staat nog altijd open. Moet ingevuld worden omdat het bestuur met 3 moet zijn om beslissing te nemen.

 4) Woordje directie :

Er zijn 11 volle tonnen batterijen voor Bebat verzameld en verzegeld. 2e prijs zijn springkastelen op school. Er zijn nog geen resultaten bekend.

Volgend jaar 125 jarig bestaan school. Zondag 9 oktober: dankviering in kerk. Receptie met hapjes: reünie oud leerlingen. Circus Picolini: optredens van de kinderen in het weekend 12-13-14 mei 2017.

5) Schoolfeest: Helden

935 euro van sponsors. Dit is een pak lager dan vorig jaar. 80 brieven verdeeld, 17 hebben betaald. Er is geen springkasteel via de sponsor. Er is nog eentje op het nippertje kunnen besteld worden via de school.

Er is geen koelwagen voor het schoolfeest. Er zullen 3 frigo’s in de plaats worden gezet. Daar zullen de frisdranken, bierflesjes, sangria, enzo ingezet worden. Ijsjes kunnen in de diepvries gelegd worden. Tap zal zaterdagochtend geleverd en geplaatst worden. Er moeten flessenopeners bijgekocht worden.

Voorinschrijvingen: 154 volwassenen 88 kinderen en 2 veggies

Planning:

Vrijdag

Zaterdag 14u -17u

Zaterdag 17u - einde

Opruimen

Idrissi Afafe

Marianna Diablo

Wendy (OC)

Jacques Blanpain

Marika Kopowka

Prema Blanpain

Sabrina (OC)

Sabrina (OC)

Rudy

Jacques Blanpain

Chris (OC)

Michel Ange

Machteld

Chris (OC)

Rudy (OC)

Leerkrachten

Greet

Anja (OC)

Leerkrachten

 

Leerkrachten

Rudy (OC)

Dominique V.

 

 

Dominique V.

 

 

 

Kassa Greet

Kassa Greet

 

6) Varia : 

* Vanaf september zal de opvang ’s morgens betalend zijn tot 8u15.

* Er komt geen Vaderdag feest op school, wel zullen er cadeautjes worden gemaakt in de klas.

* Er kwam een melding van een ouder dat kinderen soms makkelijk worden meegegeven bij de naschoolse opvang. Er zou weinig controle zijn bij het ophalen van de kinderen van de lagere school. Bij de kleuters zou er wel meer controle zijn.

* Probleem verkeersveiligheid Christian heeft dit al aangekaart via de gemeente, politie en politiek. De school werd hier nog niet bij betrokken. Mogelijke oplossingen?

Uw voorkeursinstellingen betreffende cookies op deze website

Deze website gebruikt mogelijk cookies om uw aanmeldgegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen om de sitefunctionaliteit te optimaliseren en marketing te leveren op basis van uw interesses.