verslag vergadering 12 april 2016

Aanwezig : Dominique, Rudy, Kristel, Jurgen, Ann VDC, Sabrina, Wendy, Lieve VDB, Inge, Christian en Veerle De Nutte.

Verontschuldigd : Lieve H, Anja, Veerle VS, Greet, Nathalie en Heidi.

  Goedkeuring vorig verslag : verslag wordt goedgekeurd

2) Opvolging varia :

Het probleem van de soep wordt nog altijd gechekt bij Rony en zijn vrouw. Prijs : 3€/L.

Tijdens het 3° trimester namen 15 kleuters en 52 lln LS soep.

 Prijs bij Rony wel duurder want nu soep via OCMW 1,5€/L

 De prijs zou kunnen verhogen vanaf september indien andere soepleverancier wordt genomen. Er zal een rondvraag worden gedaan ivm een eventuele andere leverancier voor een betere kwaliteit en tevens uitmaken of er dan meer kinderen soep zullen nemen.

3) Extra mail bestuur : openstaande taken bestuur

 vanaf volgend jaar : 

* Voorzitter : Rudy

* Onder voorzitter : Dominique

* Penningmeester : Christian is kandidaat

* Secretaris : momenteel geen kandidaten

 4) Woordje directie :

- sportveld werd plat getrokken , Blanpain ( tuinman van de school ) zou kunnen gras zaaien zodanig dat alles OK zou zijn vanaf september.

- bouwvergunning is verzonden via de gemeente

- dossier kan binnen bij Agion ( het duurt toch nog 2 jaar vooraleer de definitieve werken kunnen starten )

- verfwerken speelplaats : schilder laat op zich wachten

- vastenaktie was een succes

- batterij inzameling is eveneens een succes ---- tot 20/05/2016

- toelichting naar aanleiding mail ouders ivm vervoer ouders/kinderen activiteit buiten de school : 

* kinderen zijn uiteindelijk te voet gegaan

* de school heeft geïnformeerd bij de verzekering : schade aan wagen verzekering van de school , lichamelijk letsel verzekering van de wagen

* probleem werd aangekaart van de laattijdige communicatie 

- er is een enorme toestroom van franstalige kinderen komende van Brussel

 

5) Schoolfeest : Helden

* BBQ door de school en dit om het OC wat te ontlasten , onderhandelingen nog bezig met lokale handelaars. Er zou 3 u worden gebakken. Vraag naar suggesties wanneer bakken, tijdstip ???

Er wordt voorgesteld om te bakken vanaf 16u30 tot 19u30.

Misschien rekening houden met de show van Jazzmijn in de Nova. 

* Zoektocht / heldentocht : start 13u30/14u00. Schoolfeest kan starten vanaf begin zoektocht. 

Er wordt voorgesteld om een snoepstand te houden eventueel met snoepbrochetten.

Er is eveneens een voorstel om sangria te serveren en dit als apertief voor de BBQ. ( smoothie bekers ).

Het multi culturele zou eveneens aan bod komen ---------- regeling door de school 

Er komt 1 springkasteel 

Sponsorbrieven via onze PR met melding sponsorborden of sponsormateriaal zelf meebrengen. 

6) Varia : 

* probleem verkeersveiligheid 's morgens aan de school zal aangekaart worden via de verkeersweek.

 

 

 

 

Uw voorkeursinstellingen betreffende cookies op deze website

Deze website gebruikt mogelijk cookies om uw aanmeldgegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen om de sitefunctionaliteit te optimaliseren en marketing te leveren op basis van uw interesses.