6de leerjaar A

 

 

 WELKOM IN HET ZESDE LEERJAAR A!

 

Lees hier hiet INFOBOEKJE van de school en de INFOFICHE van de klas.

 

Wij zijn de oudsten van de school en we zijn helemaal klaar om aan ons laatste schooljaar in De Windroos te beginnen. Vooraleer we naar het middelbaar kunnen hebben we toch nog wel wat werk voor de boeg. Lees maar mee hoe wij in het zesde leerjaar werken.

 

PROJECTWERK

In het zesde leerjaar wordt de leerstof aangeboden onder de vorm van projectwerk. De leerlingen leren hierdoor zelfstandig te werken, te plannen, hun leren in eigen handen te nemen, te reflecteren over hun eigen kunnen, ... Belangrijke troeven om op zak te hebben in hun verdere schoolcarrière. 
Elke week krijgen ze een nieuw projectplan waarop ze een overzicht kunnen terugvinden van de lessen die tijdens deze projectweek behandeld worden. De leerlingen plannen zelf in welke lessen ze op welke momenten maken. Daarnaast kunnen de leerlingen ook zelf kiezen of ze de lessen willen volgen in een mini-klas of dat ze deze zelfstandig willen maken. Deze keuze maken ze door de doelen per les na te lezen en na te gaan of ze deze doelen al dan niet begrijpen. 
Vakken die je in het projectwerk terug kan vinden zijn 'rekenen, taal, spelling en W.O.'. 

  

Wiskunde

We werken met ‘Reken Maar' per vakonderdeel. Zo werken we bv. eens twee weken rond percenten en dan weer twee weken rond meetkunde, ... Dit jaar zullen de leerlingen de herhalingsles vaak grotendeels zelfstandig maken. Eenvoudige oefeningen kunnen ook als huiswerk voorkomen. Op bingel vind je 'Reken Maar' ook terug!

Bij getallenkennis wordt vooral het werken met breuken, kommagetallen en percenten verder uitgediept. 

Hoofdrekenen, toepassingen en cijferen zijn nog steeds de onderwerpen van bewerkingen. 

Bij meetkunde herhalen we veel van het vijfde leerjaar, de ruimtefiguren krijgen wel meer aandacht.

Metend rekenen, dit is de zwaarste brok. Naast oppervlakteberekening van vlakke figuren, gaan we ook de oppervlakte berekenen van ruimtefiguren. En wat helemaal nieuw is, is volume, soortelijk gewicht, ...

 

Nederlands + Spelling

We werken met 'Taalkanjers' en 'Tijd voor Taal. Maar aangezien we in projecten werken stellen de juffen ook hun eigen taalpakketten samen. In onze klas zal de nadruk op begrijpend lezen liggen dit schooljaar. We oefenen ook extra op het maken van samenvattingen en schema's van teksten. 

Ook voor spelling werken we met 'Taalkanjers'. We oefenen op het juist schrijven van woorden, maar niet meer in echte woordpaketten. Thuis oefenen blijft wel belangrijk! Dat kan ook op Scoodle-play. Het vervoegen van de werkwoorden komt natuurlijk ook nog aan bod.

Dit schooljaar zijn er twee boekbesprekingen in november en maart en twee spreekbeurten in december en juni.

 

W.O.:

Voor W.O. werken we met CurieuzeNeuzen, aangevuld met allerlei materiaal dat in de W.O. map komt, per thema.

Belangrijke thema’s zijn bv. veilig internet, de verkiezingen, de tijdlijn, 1e middelbaar, zeeklassen, de ruimte, techniek, ...

Voor verkeer zijn er net als het vorige schooljaar drie verkeersweken. We werken dan niet alleen in de klas rond verkeer maar ook tijdens de turnlessen samen met meester Peter. We gaan ook echt de straat op en oefenen voor ons fietsexamen. Hopelijk ontvangt dan ook iedereen op het einde van het schooljaar zijn fietsdiploma, uitgereikt door de gemeente Machelen.

 

Frans:

We werken in de klas met 'Super Max'. In het vijfde leerjaar vertoefde Max in Parijs maar nu is hij aangekomen in Brussel. In de 'Superdico' leren we nieuwe woorden en bij de 'Superlab' leren we grammaire. Toch ligt de nadruk op het spreken, we praten in de klas dan ook zo veel mogelijk Frans. Via een portfolio brengen we ons eigen leren in kaart. De resultaten van dit alles kan je terugvinden op je rapport door middel van een letter.

 

Andere:

- Ook Media komt aan bod, dit jaar hebben we het vooral over veilig internet en we maken ook zelf een powerpointpresentatie.

- In juni is er een proevenreeks. De leerlingen krijgen een overzicht van alles wat ze moeten leren en in de klas wordt een planning gemaakt. 

- Tijdens de proevenperiode nemen we ook deel aan de interdiocesane proeven.

 

Veel plezier op de site!! 

Groetjes!

juf. Els

Uw voorkeursinstellingen betreffende cookies op deze website

Deze website gebruikt mogelijk cookies om uw aanmeldgegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen om de sitefunctionaliteit te optimaliseren en marketing te leveren op basis van uw interesses.