3de leerjaar A

       Oudercontact 29/06

Dit is de link voor het oudercontact op dinsdag 29/06.

Neem deel via uw computer of mobiele app
Klik hier om aan de vergadering deel te nemen
Katholiek Onderwijs Vilvoorde Machelen Diegem vzw

 

Welkom in de smiley-klas.

In de klas mogen we elke dag laten zien hoe we ons voelen net zoals de vele smiley's.

Taal

De leerlingen krijgen zes lestijden Nederlands per week. Op maandag, dinsdag en donderdag hebben ze een halve lestijd spelling. In elke les wordt aandacht besteed aan één spellingmoeilijkheid. Op donderdag is er een flitsdictee. Na drie spellinglessen volgt een gedifferentieerde herhalingsles.

Onze methode "De Taalkanjers" bestaat uit tien thema's die aansluiten bij hun leefwereld.  Per thema zijn er twee herhalingslessen. We werken zoals bij spelling gedifferentieerd. Uw kind zal niet alle oefeningen in het werkboek maken ! Oefeningen aangeduid met een vierkantje zijn de kernoefeningen. Oefeningen aangeduid met een driehoekje zijn uitdagingsoefeningen. Niet iedere leerling lost deze oefeningen op ! Na elke les kunnen de leerlingen aankruisen of ze de leerstof moeilijk vonden of vlot begrepen. Onze methode biedt aandacht aan het uitbreiden en verdiepen van woordkennis. Per thema zijn er tien woordenschatwoorden.

Lezen is heel belangrijk. Regelmatig gaan we naar de bib van Machelen waar uw kind 5 boeken neemt volgens zijn / haar AVI niveau. Data van de bibbezoeken worden via de agenda en website op tijd meegedeeld. Ouders, zorg ervoor dat uw kind op die dag een boodschappentas meebrengt zodat de geleende boeken niet beschadigd kunnen worden door bv. regen. Het ticket waar de geleende boeken op staan, houdt de leerkracht bij tot aan het volgend bezoek. Wie zijn boeken vergeet mee te brengen, mag niet mee om nieuwe te gaan halen. Er is een extra themales "plezierlezen". Hierdoor wakkeren we de leesmotivatie aan. De leerlingen moeten komen tot meer lezen, beter lezen en liever lezen. De leerlingen lezen dagelijks een tiental minuten in de klas. Thuis mag er natuurlijk ook nog geoefend worden. (Zeker de leerlingen die nog geen AVI 4 behaald hebben.)

Wiskunde

Per week gaan er 6 lestijden naar wiskunde.

We leren de klok analoog en digitaal lezen tot op 1 min. nauwkeurig.

Bij meetkunde onderzoeken we de eigenschappen van de vierhoeken.

We rekenen tot 1 000 zowel uit het hoofd als cijferend. De maaltafels zijn zeer belangrijk en moeten perfect gekend zijn voor breuken en cijferen. Na elke sprong (een x-aantal lessen) volgt er een herhaling en een sprongtoets. De leerlingen moeten enkel de herhaling inoefenen voor de toets. Het “neuze-neuzeboekje” zit steeds in de boekentas. Zo kan u ook als ouder zien hoe iets in de klas aangebracht werd.

 WO

De leerlingen hebben 6 lestijden WO per week. Ze hebben daarvoor een leerwerkboek ”Curieuzeneuze”. Dit zal niet chronologisch ingevuld worden. We leren over "Mijn huis" "Ruzie of oorlog" "Lekker voor tv" "Waar komen frietjes van daan?" en veel meer ...

Godsdienst

Verder hebben de leerlingen 3 lestijden godsdienst per week met als thema’s : Anders-zijn, Op stap met Jozef, Verdriet, Aarde en vruchtbaarheid, Stilte en gebed, … en zoals het in een Katholieke school hoort : het kerkelijk jaar.

Muzische vakken

Tijdens de 3 lestijden MUZO komen zowel beeld als muziek, beweging, drama en woord aan bod. Deze lessen worden door de leerlingen zelf geëvalueerd door middel van muzofiches. Deze worden op regelmatige basis meegegeven naar huis.

Varia

Ook hebben ze één lestijd hoekenwerk en één lestijd schrift per week.

In 3a zwemmen we met meester Peter te Zaventem om de 14 dagen telkens op een vrijdag. (data zie meegegeven blad en schoolsite).

De turnlessen worden gegeven door meester Peter en juf Evi.

In het 3de leerjaar krijgen de leerlingen 20 minuten huiswerk of les per dag behalve op vrijdag. (zie huiswerkbeleid op schoolsite). Daarvan zijn 10 minuten te lezen en de andere 10 minuten zijn voor één taak of één les. Sprongtoetsen, toetsen WO en andere grotere toetsen worden steeds één week vooraf aangekondigd zodat uw kind de ondervraagde leerstof kan opsplitsen.

Controleer dagelijks de schoolagenda, parafeer en kijk na of alles gedaan is. Ik hoop dat u wat meer weet over de gang van zaken in het 3de leerjaar.

Juf Tara is onze zorgjuf voor dit schooljaar.

Samen zullen we er een leerrijk, aangenaam en een fijn schooljaar van maken.

Juf Sandra (3a)Agenda

Recentste activiteiten

Recente brieven

Uw voorkeursinstellingen betreffende cookies op deze website

Deze website gebruikt mogelijk cookies om uw aanmeldgegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen om de sitefunctionaliteit te optimaliseren en marketing te leveren op basis van uw interesses.